ΕΡΓΑ

Το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία νέας υπεραγοράς για την εταιρεία LIDL . H τεχνική εταιρεία ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΚΕ μας ανέθεσε την διεκπεραίωση των χωματουργικών εργασιών.

Το έργο περιλαμβάνει της χωματουργικές εργασίες για την ενίσχυση του πρανούς του ορύγματος οπού λόγο της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους υπάρχει καθίζηση και κατά συνέπεια μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού. Το έργο μας έχει ανατεθεί από την εταιρεία Κ. Μαμουτόπουλος – Η. Γκιόνογλου Ο.Ε

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων φρεατίων και ιδιωτικών συνδέσεων με τα νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης στο κέντρο της Δ.Κ. Νάουσας. Στην περιοχή μελέτης υφίστανται οι νέοι κεντρικοί αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης και με το παρόν έργο επιτυγχάνεται η σύνδεση των καταναλωτών σε αυτά τα δίκτυα.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση της πόλης της Βέροιας. Η τεχνική εταιρεία ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε μας ανέθεσε την διεκπεραίωση των χωματουργικών εργασιών του έργου. Πρόκειται για την ανάπλαση της πόλης της Βέροιας όπου περιλαμβάνει την λειτουργική και μορφολογική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης και βασικών οδικών αξόνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ DAMKAT

Η εταιρία DAMKAT  δραστηριοποιείται δυναμικά από το 1993 στο χώρο των κατασκευών. Ξεκίνησε δυναμικά με ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων στον τομέα των χωματουργικών και σήμερα έχει επεκταθεί και στον τομέα των κατασκευών & μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Είμαστε διαθέσιμοι για να σας εξυπηρετήσουμε

Δευ-Παρ : 09 π.μ έως 07 μ.μ

Location : Τηλέφωνο 2331066640 Πατρίδα Βέροιας 59100