ΕΡΓΑ

Καθαρισμός ποταμών και ρεμάτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Periferia-eksofilo.jpg

Αντικείµενο του συγκεκριμένου έργου είναι ο καθαρισµός ποταμών και  ρεµάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Ε Ημαθίας. Περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού από κορμούς δένδρων,  αποµάκρυνση φερτών υλικών, μπαζών και των απορριμμάτων που έχουν εναποτεθεί στις κοίτες και παρεμποδίζουν τη ροή ή αλλοιώνουν τις συνθήκες στερεοπαροχής και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στα παραπάνω ποτάμια και ρέματα.

Φωτογραφίες του έργου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ DAMKAT

Η εταιρία DAMKAT  δραστηριοποιείται δυναμικά από το 1993 στο χώρο των κατασκευών. Ξεκίνησε δυναμικά με ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων στον τομέα των χωματουργικών και σήμερα έχει επεκταθεί και στον τομέα των κατασκευών & μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Είμαστε διαθέσιμοι για να σας εξυπηρετήσουμε

Δευ-Παρ : 09 π.μ έως 07 μ.μ

Location : Τηλέφωνο 2331066640 Πατρίδα Βέροιας 59100